wat we doen

medewerkers

Patty Gerrits, coördinator

Als kind kreeg ik een aangezichtsverlamming. Doordat ik vaak verhuisde, moest ik telkens een plekje veroveren op de nieuwe basisschool waar ik terechtkwam. Ook als puber vormde het leven een uitdaging. Ik zag mezelf geconfronteerd met vragen als: ben ik wel aantrekkelijk? Tel ik wel mee? Inmiddels heb ik geleerd om met mijn afwijking om te gaan. Maar dit heeft veel tijd gekost en ik ben ervan overtuigd dat ondersteuning door een professionele organisatie geholpen had in het acceptatieproces. Vandaar dat ik in 2006 besloot om Stichting Eigen Gezicht op te richten, zodat anderen een hopelijk iets makkelijkere weg te gaan hebben.

Persijnstraat 27

1135 HA Edam

Tel: 087-7849139

E-mail: info@eigengezicht.nl

IBAN nr. NL24INGB0004943775

volg stichting eigen gezicht