De stichting

Steun ons

Kleuters die beginnen te begrijpen dat ze ‘anders’ zijn. Ouders die hun kindje willen beschermen, maar het ook alle kansen op een succesvol en gelukkig leven willen geven. Volwassenen die niet op sollicitatiegesprek durven. Pubers die de spiegel ontwijken. Voor hen maakt Stichting Eigen Gezicht zelfhulpboekjes, trainingen en workshops en werkt zij aan maatschappelijke bewustwording. Voor al deze activiteiten zijn wij geheel afhankelijk van donateurs en sponsoren. Steun ons vandaag nog.

Eenmalige gift

U kunt Stichting Eigen Gezicht eenmalig steunen door uw bijdrage te storten op IBAN nr. NL24INGB0004943775 ten name van Stichting Eigen Gezicht te Diemen of via iDeal.

ik geef eenmalig >

Structurele steun

U kunt Stichting Eigen Gezicht structureel steunen via een machtiging. Met een machtiging komt uw geld daar terecht waar het hoort want er zijn voor ons geen inningskosten aan verbonden! U kunt ons machtigen om een door u gewenst bedrag periodiek van uw bank- of girorekening af te schrijven. Dat kan in termijnen van een maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Uw machtiging kunt u op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten. Schriftelijk of telefonisch.

ik steun structureel >

Lijfrente en periodieke gift

Om een schenking te kunnen doen zonder geconfronteerd te worden met fiscale beperkingen, kunt u een periodieke gift overwegen. Voorwaarde is dat u uw schenking regelt per notariële akte waarin wordt vastgelegd dat u de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar doet.

Neem contact met ons op >

Legaten en erfenissen

U kunt Stichting Eigen Gezicht ook begunstigen in uw testament. U kunt een vast bedrag (legaat) of een gedeelte van uw vermogen (erfstelling) nalaten. Dat hoeft niet altijd geld te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een waardevol voorwerp of zelfs een huis zijn. Een testament maakt een legaat of erfstelling rechtsgeldig. Dan kan niemand meer iets op de wil van de erflater afdingen. Familieleden en andere erfgenamen moeten successierecht betalen voor ontvangen legaten en erfstellingen. Stichting Eigen Gezicht is als goed doel volledig vrijgesteld van successierecht.

neem contact met ons op >

Persijnstraat 27

1135 HA Edam

Tel: 087-7849139

E-mail: info@eigengezicht.nl

IBAN nr. NL24INGB0004943775

volg stichting eigen gezicht