Het bestuur

Janneke Hazelhoff – voorzitter

Jaren geleden, in de beginfase van Eigen Gezicht, had ik de eer Patty Gerrits en Tonnie Landman te mogen helpen bij de oprichting en het op de kaart zetten van de stichting. We wisten een aantal fondsen achter ons te scharen om een vliegende start te kunnen maken. Dat was niet voor niets, want er bleek een grote behoefte te bestaan onder mensen met een gezichtsafwijking om ervaringen te delen, sociaal weerbaarder te worden en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.
Nu, 12 jaar na de oprichting, is die behoefte onverminderd aanwezig. Er worden immers jaarlijks nog veel kinderen geboren met een gezichtsafwijking, die in hun leven te maken zullen hebben met starende blikken en vooroordelen. De stichting is nog steeds nodig. Gelukkig zijn Patty en Tonnie van plan om met vernieuwde energie hun belangrijke werk voort te zetten. Ik help hen daar graag opnieuw bij. Want iedereen verdient het om een succesvol en gelukkig leven te leiden.

Tonnie Landman – secretaris/penningmeester a.i.

Mensen met een gelaatsafwijking vertellen mij hoe zij iedere dag weer te maken hebben met de reacties van de omgeving. Veel onderzoeken bevestigen de negatieve effecten die een gelaatsafwijking heeft op de kwaliteit van het leven. Eigen Gezicht is druk bezig daar verandering in te brengen. De journalisten weten ons steeds meer te vinden en mensen met een gelaatsafwijking komen vaker dan ooit positief in de media. Met onze zelfhulpboekjes en trainingen geven we mensen net dat extra stukje ondersteuning om zich makkelijker in de publieke ruimte te kunnen begeven. We zijn er nog lang niet. Daarom blijf ik mij als vrijwilliger en voorzitter inzetten voor een betere toekomst voor alle mensen met een gelaatsafwijking.

Tessa Schiethart – algemeen bestuurslid

In 2019 deed ik onderzoek naar de ervaringen van mensen met een gelaatsafwijking op de arbeidsmarkt voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens het interviewen van 50 individuen met een gelaatsafwijking kwam ik erachter hoe veel behoefte er is aan ondersteuning van deze groep. Ik besloot mij aan te sluiten bij het bestuur van stichting Eigen Gezicht om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van mensen met een gelaatsafwijking in onze samenleving.
Vanuit mijn onderzoek heb ik mijn coaching bedrijf To Face The World opgezet en coach ik vrouwen op het gebied van lichaamsacceptatie, lichaamsbeeld en bewustwording van het vrouwelijke lichaam.
Ik begeleid ouders in het doorlopen van een medisch traject met hun kindje of adviseer ouders met betrekking tot de psychosociale omgang met de gelaatsafwijking van hun kind.
Ik deel dagelijks mijn leven met mijn wijnvlek en mijn kijk op diversiteit, inclusie en acceptatie op Instagram.