Samenleving

We leven in een maatschappij waarin we beoordeeld worden op ons uiterlijk. Of we nu willen of niet. Veel mensen met een ‘doorsnee/uiterlijk’ vinden het al moeilijk om aan de ideeën over schoonheid te voldoen. Voor meer dan 100.000 mensen in Nederland met een gelaatsafwijking lijkt het bijna een bij voorbaat verloren strijd. Stichting Eigen Gezicht maakt zich hard voor een betere, eerlijke toekomst voor deze mensen. Door ze weerbaarder te maken, meer zelfvertrouwen te geven en praktische tips te geven over hoe zij om kunnen gaan met reacties en vooroordelen. En door de rest van Nederland een beetje op te voeden: duidelijk te maken dat ook mensen met een gelaatsafwijking talenten, dromen, ideeën en ambities hebben. Mensen die een volwaardige rol in onze samenleving spelen.

Daarom voert Stichting Eigen Gezicht geregeld campagne om de bewustwording in de samenleving over gelaatsafwijkingen te vergroten. Mensen met een gelaatsafwijking een aantal weken per jaar in de spotlights te zetten. We krijgen hiermee aandacht voor de problematiek en de stichting.  Ook helpen we journalisten om neutrale, onbeladen woorden te vinden rond dit thema.