Handleidingen

Via voorlichtingsbrochures en handleidingen geeft stichting Eigen Gezicht informatie en advies om beter om te gaan met de starende blikken en vragen van andere mensen.