Volwassenen

Het is niet altijd gemakkelijk om te leven met een gezicht of lichaam dat zichtbaar anders is. Je kunt je ongemakkelijk voelen in sociale situaties en het moeilijk vinden om te gaan met de starende blikken, commentaar en vragen van andere mensen. Je kunt je wat eenzaam voelen of denken dat je weinig kans hebt om een succesvol leven te leiden. Het kan moeilijk zijn om tevreden te zijn over jezelf wanneer het uiterlijk voor zoveel staat.

Wanneer je aangestaard, gepest of gemeden wordt op openbare plaatsen, dan kun je je geïsoleerd voelen en het makkelijker vinden om je te verstoppen. Je kunt de overtuiging ontwikkelen dat niemand je ooit zal mogen en dat je weinig kans hebt om geaccepteerd te worden op school of nooit werk zult vinden. Ouders en familieleden weten soms niet hoe zij kunnen helpen, terwijl anderen zich onzeker voelen hoe zij moeten reageren wanneer zij iemand met een afwijkend gezicht voor de eerste keer ontmoeten. Ieder met een gelaatsafwijking heeft zijn eigen ervaringen en eigen scala aan gevoelens.

Stichting Eigen Gezicht helpt mensen sociaal weerbaarder en vaardiger te worden, zodat ze met zelfvertrouwen in het leven staan en een gelukkig en succesvol leven kunnen leiden. Hiertoe bieden wij handvaten in de vorm van zelfhulpboekjes en activiteiten zoals ontmoetingsdagen.

Iedereen kijkt naar mij

zelfhulpboekje

In dit boekje worden praktische handvaten aangereikt om beter om te leren gaan met de starende blikken, vragen en opmerkingen van andere mensen.
Download het boekje (pdf)>>

Intimiteit en relaties

zelfhulpboekje

Intimiteit en relaties zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan, ook voor mensen met een gezichtsafwijking. Deze gids biedt veel praktische tips.

Download het boekje (pdf)