Steun ons

Kleuters die beginnen te begrijpen dat ze ‘anders’ zijn. Ouders die hun kindje willen beschermen, maar het ook alle kansen op een succesvol en gelukkig leven willen geven. Volwassenen die niet op sollicitatiegesprek durven. Pubers die de spiegel ontwijken. Voor hen maakt Stichting Eigen Gezicht zelfhulpboekjes, trainingen en workshops en werkt zij aan maatschappelijke bewustwording. Voor al deze activiteiten zijn wij geheel afhankelijk van donateurs en sponsoren. Steun ons vandaag nog. Dat kan met een eenmalige donatie of door structureel donateur te worden.

NL24INGB0004943775 ten name van Stichting Eigen Gezicht te Malden.

Doneer nu!

Andere manieren van doneren

Je kunt Stichting Eigen Gezicht structureel steunen via een machtiging. Met een machtiging komt uw geld daar terecht waar het hoort want er zijn voor ons geen inningskosten aan verbonden! Je kunt ons machtigen om een door u gewenst bedrag periodiek van uw bank- of girorekening af te schrijven. Dat kan in termijnen van een maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Je machtiging kunt u op elk gewenst moment wijzigen of stopzetten. Schriftelijk of telefonisch.

Om een schenking te kunnen doen zonder geconfronteerd te worden met fiscale beperkingen, kunt u een periodieke gift overwegen.
Geïnteresseerd in deze mogelijkheid? Wij vertellen je er meer over.
Neem contact met ons op

Je kunt Stichting Eigen Gezicht ook begunstigen in je testament. Zo kun je een vast bedrag (legaat) of een gedeelte van je vermogen (erfstelling) nalaten. Dat hoeft niet altijd geld te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een waardevol voorwerp of zelfs een huis zijn. Een testament maakt een legaat of erfstelling rechtsgeldig. Dan kan niemand meer iets op de wil van de erflater afdingen. Familieleden en andere erfgenamen moeten successierecht betalen voor ontvangen legaten en erfstellingen. Stichting Eigen Gezicht is als goed doel volledig vrijgesteld van successierecht.
Neem contact met ons op om meer te weten.

Stichting Eigen Gezicht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.
Hierdoor kun je als donateur en/of bedrijf doneren met belastingvoordeel.

“We zijn echt heel blij met jullie stichting. Onze zoon heeft een aangeboren gelaatsafwijking en heeft erg veel aan jullie boekjes gehad!”
– moeder

“De introductietraining was voor mij een flinke stap in de goede richting.”
– vrouw, 34 jaar

“Ik zag jullie boekjes: wat een uitkomst en herkenning.”
– moeder

“Ik ben blij verrast dat er een stichting is op dit gebied en dat jullie boekjes hebben en activiteiten organiseren.”
– vader

Your Content Goes Here