Goed nieuws. Stichting Eigen Gezicht heeft zich aangesloten bij Face Equality International (FEI). Dit is een internationale alliantie van zo’n 20 organisaties die zich samen inzetten voor de gelijke behandeling van mensen met een gelaatsafwijking.  De meeste organisaties zijn conditie-specifiek en vertegenwoordigen verschillende groepen mensen met een bepaalde aandoening bv schisis of brandwonden. De alliantie is een initiatief van James Partridge, de oprichten en voormalig CEO van Changing Faces.
Eigen Gezicht is blij onderdeel te zijn van deze alliantie. Samen bereik je immers meer. In mei organiseren we in samenwerking met FEI een zgn. Face Equality Day. Doel is om op die dag wereldwijd aandacht te vragen voor de discriminatie van mensen met een gelaatsafwijking.
Wordt dus vervolgd.