Mijn naam is Maaike van Dam en in mei van dit jaar heb ik samen met Berdien Heuker een oproep aan u gedaan om deel te nemen aan onze afstudeerprojecten ten behoeve van mensen met een gezichtsafwijking. Eind juli heb ik mijn onderzoek kunnen afronden en ik wil de mensen die hebben deelgenomen heel hartelijk bedanken! Zonder u had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden en ik ben dan ook erg tevreden met het eindresultaat.

Mijn onderzoek ging over stigmatisering, sociale steun en eenzaamheid bij mensen met een gezichtsafwijking. Het doel van het onderzoek was om te weten te komen in hoeverre een gezichtsafwijking het leven beïnvloed en welke factoren daar zowel positief als negatief van invloed op zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen met een gezichtsafwijking zich niet of matig eenzaam voelen. Hoewel verwacht werd dat de ervaren ernst van een gezichtsafwijking een rol zou spelen bij de mate van eenzaamheid, laten de resultaten zien dat dit niet het geval is. Dit betekent dat wanneer iemand de gezichtsafwijking als ernstiger ervaart, de kans op eenzaamheid niet groter wordt. Daarnaast blijkt dat de deelnemers van het onderzoek voldoende sociale steun krijgen van hun omgeving en dat het hebben van een gezichtsafwijking hierin geen rol speelt.

Wel  blijkt stigmatisering een belangrijke rol te spelen in het leven van mensen met een gezichtsafwijking. De resultaten laten zien dat mensen met een gezichtsafwijking zich in meer of mindere mate gestigmatiseerd voelen. Zij hebben te maken met ongepaste opmerkingen en ervaren dat zij anders behandeld worden dan mensen die geen gezichtsafwijking hebben. Ook blijkt dat naarmate iemand de gezichtsafwijking als ernstiger ervaart, de mate van stigmatisering omhoog gaat.

Heeft u interesse om het hele onderzoek te lezen? Klik dan op deze link.

Mede namens Stichting Eigen Gezicht wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw deelname aan het onderzoek!