Oproep

Wij, Berdien Heuker en Maaike van Dam, zijn twee enthousiaste studentes van de Rijksuniversiteit Groningen, die onze afstudeerprojecten willen doen ten behoeve van mensen met een gezichtsafwijking. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het leven van mensen met een gezichtsafwijking. Wij willen graag te weten komen in hoeverre de gezichts­afwijking uw leven beïnvloedt en welke factoren daar in positieve en negatieve zin van invloed op zijn.

Door middel van uw hulp kunnen we dit onderzoek laten slagen! Onze vraag aan u is daarom ook of u mee wilt werken aan het onderzoek. U kunt meedoen door op onderstaande link te klikken, de rest wijst zich vanzelf. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Onder alle deelnemers verloten wij drie exemplaren van het prachtige boek “Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin, of een gelijksoortig boek naar keuze. Hiervoor dient u aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in te vullen.

Ja, ik doe mee aan het onderzoek!

Voor eventuele verdere vragen over het onderzoek kunt u een mail sturen naar m.van.dam.2@student.rug.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Mede namens stichting Eigen Gezicht willen wij, Berdien en Maaike, u alvast hartelijk danken voor uw eventuele deelname aan ons onderzoek.