Een van de PR-mogelijkheden die Stichting Eigen Gezicht (SEG) benut om aan hun doelstelling te voldoen, is de Week van het Gezicht (WVHG), een jaarlijks terugkerend momentum in de eerste week van oktober.  In deze week besteed SEG extra aandacht aan mensen met een gezichtsafwijking in de vorm van een speciale activiteit.

Thema Week van het Gezicht 2012

Het thema van de WVHG 2012 luidt ‘begin bij het begin’. Stichting Eigen Gezicht wil de bewustwording van mensen en de maatschappij in brede zin vergroten. De stichting gelooft dat deze bewustwording begint bij kinderen en is daarom in 2011 begonnen met het opstarten van een scholenproject. In de Week van het Gezicht 2012 krijgt het thema vorm door de lancering van dit project.

Het scholenprogramma onderscheid zich van andere bewustwordingscampagnes omdat zij het probleem niet alleen passief wil beschrijven maar ook actief handvatten wil bieden voor zowel mensen met een gezichtsafwijking als hun omgeving.

Boodschap

Omdat ons gezicht zo’n belangrijk en zichtbaar onderdeel is van ons lichaam, kan het heel moeilijk zijn om te leven met een gezicht dat afwijkt. Kinderen worden veelvuldig gepest en uitgescholden. Volwassenen krijgen te maken met starende blikken, nieuwsgierige vragen en lompe opmerkingen. Het verlies van privacy valt sommigen zo zwaar dat ze zich terugtrekken en in een sociaal isolement terechtkomen.

Scholenprogramma ‘Op het eerste gezicht’

Het programma voor scholen met de titel ‘Op het eerste gezicht’ is een lespakket voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. In één les leren zij dat niet iedereen er hetzelfde uitziet en dat je anderen met respect behandelt. De les is opgebouwd rond een video van 7 minuten, die vervolgens besproken wordt aan de hand van korte opdrachten.

Het doel van het lespakket ‘Op het eerste gezicht’ is het op gang brengen van een klassikaal gesprek. Dit gesprek gaat over het hebben van een gezichtsafwijking en de manier waarop ermee wordt omgegaan door de omgeving. Hierbij staat de video centraal;  Hoe voelt het om in de schoenen te staan van iemand die constant met starende blikken te maken heeft? Hoe is het om te worden beoordeeld op iets wat altijd zichtbaar is en waar je niks aan kunt veranderen?

De video wordt ondersteund door werkbladen met een stappenplan voor een rollenspel.  Achtergrondinformatie scholenprogramma.

Voor meer informatie over het scholenprogramma kunt u contact opnemen met onze stichting via info@eigengezicht.nl of tel. 087 – 784 9139.