Het programma voor scholen met de titel ‘Op het eerste gezicht’ is een lespakket voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De les is opgebouwd rond een video van 7 minuten, die vervolgens besproken wordt aan de hand van korte opdrachten. Hierbij staat de video centraal; deze wordt ondersteund door werkbladen met een stappenplan voor een rollenspel. Hoe voelt het om in de schoenen te staan van iemand die constant met starende blikken te maken heeft? Hoe is het om te worden beoordeeld op iets wat altijd zichtbaar is en waar je niks aan kunt veranderen?

Wilt u dit lespakket bestellen of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Eigen Gezicht via tel. 087 – 784 9139 of info@eigengezicht.nl.

Lespakket

Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een 7 minuten durende video vormt het startpunt van de les.De video gaat over het leven van Maybritt: een vrolijke meid van 15 jaar met een positieve levensinstelling. Ze houdt van haar familie, van zwemmen en spelletjes doen.  Toen ze heel klein was, is tijdens het verwijderen van een tumor uit haar hersenen een zenuw geraakt, waardoor ze een opgezette wang heeft, aan een kant blind en doof is en niet groter is geworden dan 1.48 meter.Zodra Maybritt uit haar veilige, vertrouwde omgeving treedt, krijgt ze te maken met mensen die naar haar staren.
  2. Lesbrief voor de leerkrachtDe lesbrief vormt de handleiding voor de leerkracht met betrekking tot de inhoud van de les. Hierin wordt beschreven hoe de lesonderdelen met elkaar samenhangen en gebruikt dienen te worden.
  3. Werkblad voor de leerling: rollenspel
    Rollenspelen stimuleren het zelfstandig denken van leerlingen, doordat ze hun standpunt in een conflict moeten bepalen. Door het spelen van een rol kan een leerling gedragswijzen oefenen en veranderen. De leerlingen gaan in de schoenen staan van iemand met een gezichtsafwijking en in die van reagerende kinderen.
  4. Reflectieblad voor de leerlingAan het einde van de les beantwoorden de leerlingen vragen over wat zij geleerd hebben. Hoe hebben zij het rollenspel ervaren? Hoe zouden ze in het vervolg reageren als ze iemand met bijvoorbeeld een brandwond of wijnvlek tegenkomen?

De kerndoelen van het lespakket

Het lespakket ‘Op het eerste gezicht’ sluit aan bij de kerndoelen die vallen onder ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een belangrijke voorwaarde voor het samenleven is kennis over normen en waarden en weten hoe daarnaar te handelen, met respect en tolerantie als verschijningsvormen.

‘Op het eerste gezicht’ op KlasseTV

Het lespakket ‘Op het eerste gezicht’ wordt beschikbaar gesteld door KlasseTV, een overzichtelijke internetportal met digitaal lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs. KlasseTV biedt thematisch lesmateriaal, zoals lespakketten over geloof, sport, geld en mediawijsheid.